מילון האופציות השלם

the stock options dictionary

יש מגוון רב של חברות בסביבת ההייטק הישראלית. למרות השוני ביניהן, המשותף להרבה מהחברות האלה היא השאיפה, בסופו של דבר, לצאת להנפקה או לעשות “אקזיט”. אצלנו ב-EquityBee, אנחנו מדברים לעתים קרובות עם עובדים של חברות כאלה המעוניינים לקבל מידע על אופציות, לצד ההבנה של נושאים כגון פנסיה או הביטוחים השונים. מכיוון שעולם האופציות עלול להיות מורכב ואפילו מבהיל, חלק מהעובדים האלה הולכים לקיצון ומוותרים על האופציות שלהם לחלוטין. במקרה כזה, אולי כדאי לשקול שוב, מפני שדווקא אותן האופציות עשויות להיות הגורם שיקפיץ אותם מבחינה כלכלית. לכן, החלטנו ליצור את מילון האופציות השלם, כדי לספק לכם הבנה טובה יותר של התחום והטרמינולוגיה שבו. 

ההגדרות מופיעות בסדר אלפביתי, למעט הראשונה:

אופציות

ההסבר הפשוט ביותר הוא שאופציות נותנות לעובדים זכאות לרכישת מניות בחברה. עובדים יכולים לרכוש את המניות במחיר קבוע מראש (הידוע כ”מחיר המימוש”), אולם, אין הם מחויבים לממש את האופציות שלהם. לרוב, החברה תאגד את האופציות בחוזים, כאשר כל חוזה מכיל מספר ידוע-מראש של אופציות. כדי ללמוד עוד על אופציות, אתם מוזמנים לקרוא את הפוסט Employee Stock Options – The Beginner’s Guide Part 1 בבלוג שלנו.

409A

המונח 409A מתייחס להערכת שווי המניה של חברה שאינה נסחרת באופן פומבי. כאשר חברה נסחרת בבורסה כלשהי, המניות שלה חשופות להשפעות של היצע וביקוש ותנודתיות בשוק. במקביל, כאשר חברה אינה ציבורית, קשה יותר לקבל מידע לגבי שווי המניה שלה. המונח 409A מתייחס לסעיף ב”פקודה האמריקנית ליצירת העבודות” (American Jobs Creation Act of 2004). הסעיף מחייב כל חברה פרטית לספק הערכה של שווי המניה שלה מדי 12 חודשים, או כאשר היא משלימה סבב מימון.

איסופ (ESOP)

איסופ (ר”ת באנגלית: Employee Stock Ownership Plan) הוא תקנון שהחברה יוצרת כדי להעניק לעובדים אחוזים בחברה, לצד המשכורת. תקנון שכזה יכול לשמש כאמצעי למשיכת עובדים מוכשרים, מכיוון שהוא נותן לעובדים את האפשרות לקחת חלק בהצלחה הכלכלית של החברה. 

הבשלה

הבשלה (Vesting) היא מנגנון שמאפשר למעסיקים לשמר את העובדים שלהם באמצעות מתן מספר גדל והולך של אופציות לאורך תקופה. אופציות ניתנות בהדרגה, בהתאם לוותק של העובד. לרוב, תקופות הבשלה נמשכות מספר שנים. בתום תקופת ההבשלה, העובד מקבל זכאות לכל האופציות. אולם, אם העובד עוזב את החברה לפני תום התקופה, הוא מוותר על על כל או חלק מהאופציות שלו, בהתאם לתכנית ההבשלה בחוזה שלו. הבשלה היא השיטה המקובלת ביותר למתן אופציות לעובדים בחברות סטארטאפ. 

הבשלה הדרגתית

בניגוד לצוק ההבשלה (ע”ע), הבשלה הדרגתית מעניקה לעובדים את האופציות שלהם באופן הדרגתי לאורך תקופת זמן וגדרת מראש. לדוגמה, החברה תעניק לעובד 25% מההטבות אחרי שנה אחת (ע”ע “הצוק”), 25% נוספים אחרי שנתיים ואת שאר האופציות אחרי שלוש. הבשלה הדרגתית מבטיחה נאמנות של העובדים לארגון, מבלי למנוע מהם הטבות לאורך זמן. 

הון סיכון

חברת הון סיכון היא גוף המשקיע בחברות אחרות בתמורה לאחוזים או הלוואה המירה. בניגוד למשקיעי אנג’ל, קרנות הון סיכון ישקיעו בחברה רק אם קיים סיכוי לקבל החזר משמעותי על ההשקעה. 

העדפת נזילות

העדפת הנזילות הוא פרוטוקול המכתיב את הסדר לפיו חברה משלמת לבעלי מניות בזמן אירוע נזילות. לרוב, מחזיקי מניות בכורה (ע”ע) יקבלו תשלום לפני מחזיקי מניות רגילות (ע”ע).

“הצוק”

כשמשתמשים בהבשלה הדרגתית (ע”ע), התקופה הראשונה של ההבשלה מוכרת כ”צוק”. כלומר, רק בתום התקופה הראשונה יהיה זכאי העובד להטבות. אולם, ברגע שתמה תקופת ההבשלה הראשונית, העובד יקבל חלק ניכר (לרוב 25%) מההטבות להן הוא זכאי.

צוק ההבשלה

בניגוד להבשלה הדרגתית (ראו “הבשלה”), אשר נותנת לעובדים את ההטבות שלהם בהדרגה, צוק ההבשלה (Cliff Vesting) מתייחס למצב בו כל ההטבות ניתנות בבת אחת, בתום תקופת ההבשלה. לדוגמה: אם תקופת ההבשלה היא חמש שנים, העובד יהיה זכאי למלוא ההטבות בתום התקופה. אולם, אם העובד יעזוב את תפקידו בטרם תעבור התקופה, לא יהיה זכאי להטבות.

מימוש אופציה

מימוש אופציה הוא הפעלה של הזכות למניות שניתנה לעובד בחוזה. כשמתבצע מימוש, העובד רשאי לרכוש מניות בחברה במחיר המימוש עליו הוסכם מראש. 

מכתב מענק/מענק

מכתב מענק הוא דרך מקובלת להודיע לעובדים כי החברה מעניקה להם זכויות לאופציות. מענק נותן לעובדים אופציות למספר מסוים של מניות במחיר השוק הנוכחי. עם זאת, לרוב לא ניתן לממש את האופציות מיד, אלא רק אחרי תקופת זמן קצובה מראש. 

מניה רגילה

מניות הן בטחונות המייצגות בעלות חלקית בחברה. ישנם מספר סוגים של מניות ו”מניה רגילה” הוא אחד מהם. מניה רגילה נותנת למחזיקה את הזכות להשתתף בהחלטות העולות להצבעה בקרב בעלי המניות, כגון החלפת חברי דירקטוריון. בעלי מניות רגילות זכאים למספר קולות בהצבעה כמספר מניותיהם בכל נושא שעולה להצבעה. לרוב, החברה תתן מניות רגילות לאנשים פרטיים הרוכשים מניות, קרנות הון סיכון, אנג’לים ומייסדים. 

מניית בכורה

מניית בכורה היא סוג של מניה הנותנת לבעליה בעלות חלקית בחברה, אך ללא זכויות הצבעה (בניגוד למניה רגילה, ע”ע). עם זאת, מניית בכורה נותנת יתרון לבעליה, מכיוון שהם ראשונים בסדר חלוקת הכספים כאשר החברה מחלקת דיבידנדים. עובדים המממשים את האופציות שלהם לרוב יקבלו מניות בכורה. 

משקיע אנג’ל

משקיע אנג’ל הוא אדם פרטי, לרוב עם הון נזיל רב. אנג’לים לרוב משקיעים בחברה בשלביה המוקדמים ביותר, בתמורה לאחוזים בחברה או כהלוואה המירה. אנג’לים בדרך-כלל מכירים את המייסדים אישית. לכן, ההשקעה נעשית יותר מתוך אמונה באנשים שמאחורי המיזם ופחות מתוך שיקולים כלכליים גרידא. 

נזילות

בתחום האופציות, נזילות מתייחסת למצב בו מניה יכולה להיות מומרת לכסף. מניות נהיות נזילות לרוב במקרה של “אירוע נזילות”, כמו למשל רכישה של החברה (אקזיט) או הנפקה בבורסה.

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה

סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], 1961, מגדיר בחוק הישראלי את המיסוי של אופציות מניות לעובדים בעת מתן האופציות, מימושן ומכירת המניות שנתקבלו כתוצאה מהמימוש. לפי סעיף זה, ישנם שני מסלולי הקצאה אפשריים. המסלול שנחשב ידידותי ביותר לעובדים, “הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון”, משמעו שהעובד ישלם את המס (25% על רווחי הון, לרוב) רק בעת מכירת המניות, ולא בעת קבלת או מימוש האופציות. במסלול “הקצאה רגילה”, העובד ישלם מס על האופציות כהטבה, כלומר, גם בעת קבלתן וגם בעת מימושן. 

עלות מימוש

עלות המימוש היא סך ההוצאות החלות על העובד על מנת לממש את האופציות שלו. חישוב עלות המימוש נעשה על ידי הכפלת עלות המימוש של על מניה בודדת במספר המניות אותן רוכש העובד.

שווי הוגן

שווי הוגן הוא הערכה ראויה למחירו של נכס מסוים, כגון מניה. באמצעות הערכת שווי הוגן, עובדים יכולים לדעת את ערכן הכספי של האופציות שלהם בכל זמן נתון. לרוב, האדם המעריך את השווי ההוגן הוא אחד משני גורמים: שמאי חיצוני או עובד החברה. על פי החוק בארה”ב, מותר לעובד לקבוע את השווי ההוגן במקרה בו החברה עדיין מוגדרת כחברת סטארטאפ ושההערכה נעשית בהתאם לסעיף 409A.

תאריך תחילת ההבשלה

תאריך זה הוא התאריך בו מתחילה תקופת ההבשלה. לרוב, מדובר ביום בו התחיל העובד לעבוד בארגון. עם זאת, חשוב להבדיל בין תאריך תחילת ההבשלה ובין תאריך המענק. תאריך המענק מתייחס ליום בו העובד מקבל זכאות לאופציות למניות, אחרי תקופת הבשלה מסוימת (ע”ע מענק/מכתב מענק).

תקופת מימוש שאחרי סיום עבודה (PTEP)

המונח PTEP (באנגלית: Post Termination Exercise Period) מתייחס לפרק זמן קבוע מראש בו עובד יכול לממש את הזכויות שלו לאופציות במקרה של פיטורין או עזיבה מרצון. על מנת לממש את האופציות, על העובד לרכוש את המניות ולשלם את כל המסים הכרוכים במימושן. במקרה בו העובד לא מממש את האופציות שלו במסגרת הזמן הקצוב, הוא מוותר על זכויותיו למניות.

 

אין ספק שעולם האופציות הוא מורכב ועשוי לעתים להרתיע עובדים. עם זאת, אנחנו מקוווים שהמילון הזה יתן לכם הבנה קצת יותר מעמיקה על אופציות וכיצד הן עובדות.

עוד כתבות שיכולות לעניין אותך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *